ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก!! ทำไมโบราณบอกว่า “ห้ามเล่าความฝันขณะกินข้าว” ที่แท้มันเป็นแบบนี้เอง!!

557

คนโบราณท่านห้ามเล่าควาฝันตอนกินข้าว

โบราณกล่าวไว้ว่า ห้ามพูดหรือเล่าความฝันในเวลาที่กินข้าว ใครขืนเล่าเรื่องร้ายๆ ที่ฝันเมื่อคืนหรือค่อนแจ้งก็จะกลายเป็นจริง ทำให้ตนเองต้องได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนในเร็ววันนี้เพราะเมื่อเราเล่าไปด้วยกินข้าวได้วย ก็เหมือนกับเรากลืนสิ่งนั้นลงไปด้วยพร้อมกัน จึงเป็นเหตุให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงขึ้นมา

แต่ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามเล่าความฝันตอนกินข้าว)

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราสำลักอาหาร เพราะเมื่อเราทานไปด้วยพูดคุยไปด้วย อาจเกิดอันตรายได

ช่วงเวลากินข้าว รับประทานอาหาร ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข กินข้าวอย่างมีความสุข จะช่วยให้รสชาติของอาหารอร่อยขึ้นด้วย การเล่าความฝันในขณะที่กินข้าวอยู่นั้น อาจเป็นเหตุให้ทานข้าวไม่อร่อย และอาจทำให้ผู้อื่นรำคาญได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควร ความฝันมีเรื่องราวต่างๆ อาจมีเรื่องไม่สมควรเล่า เมื่อเราเอามาเล่า อาจดูไม่เหมาะสม เป็นการเสียมารยาทในการรับประทานอาหาร

อันที่จริงนั้น การกินอาหารที่ดี ควรกินอย่างสงบ ส่งใจอยู่ในเรื่องอาหารกินให้รู้รสชาติ ถ้าจะพูดคุยก็อาจพูดคุยในเรื่องของความอร่อย จะทำให้กินอาหารอร่อยขึ้นอีกด้วย