อายไหมละ!! 25 ภาพที่สะท้อนถึง “ลักษณะนิสัย” คนไทย..ในยุคปัจจุบัน!! บอกเลยว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมด!!

2487

ซึ่งเราเชื่อว่าคนที่ทำภาพชุดนี้ขึ้นมาแท้จริงแล้ว เขาอยากให้สังคมไทยนั้นดีขึ้นกว่าเดิม เขาจึงทำภาพพวกนี้ออกมาเพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และนี่เป็น 25 ภาพที่เป็นเรื่องจริง

ค่านิยมของคนไทย

คนไทยมองว่า

เราอยู่ในประเทศที่มองว่า

คนไทยมองว่า

สังคมไทย

สิ่งที่บางคนมอง

ว่าด้วยเรื่องการพูด

คนรวย VS คนจน

สังคมไทย

เทศกาลปัจจุบัน

เรื่องการเรียน

การโดนตัดสิน

Thailand Only

สิ่งที่คนไทยมอง

เด็กไทย Vs เด็กนอก

ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา

ป้าข้างบ้าน

จะรู้มั้ย

โรงเรียนไทย

ตอบเลยลูก!!

มีแค่ประเทศไทยเท่านั้น

เมื่อพูดไม่ชัด

เมื่อแก้วแตก

เวลาเรียน

เรื่องประสบการณ์