เคยเห็นยัง?! วัยเด็กของ 3 เมนเทอร์ “บี มาช่า ลูกเกด” ทั้งสามคนหน้าละอ่อนมาก!!

215

 

 

เมนเทอร์มาช่า : มาช่า วัฒนพานิช 

เมนเทอร์บี : บี น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ 

เมนเทอร์ลูกเกด : ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม