10 เรื่องทุกข์ใจ….ของนักเรียนไทย ที่เป็นปัญหาระดับชาติ!!

1868

วันนี้เรา หัวเกรียน ได้รวบรวม สุดยอดปัญหาของนักเรียนไทย ที่มีคนหลังไมมาบอกเป็นจำนวนมาก และนี่คือ15 ปัญหาใหญ่ของนักเรียน ที่ครูไม่เคยรู้มาก่อน

 

 

 

1.โรงเรียนรัฐบาล เรียนหนัก วันละ 7-8 คาบ

2..หนังสือเรียนเยอะเกินไป

3.การบ้านเยอะเกินไป

4.ครูสอนไม่รู้เรื่อง

5.ครูขอคาบว่างสอน

6.ครูชอบนั่งเล่นโทรสับ

7.สอนไม่ตรงกับ ที่ข้อสอบจะออก

8.แบ่งชนชั้น ตามคะแนนที่ได้

9.สอบตกไม่ให้แก้

10.สอนเกินเวลา

 

เรียบเรียง: หัวเกรียน