ช็อคหนักมาก!! เปิดประวิติ “โอม Cocktail” ที่ทุกคนรู้จัก!! กับประวัติที่ทำเอาหลายคนช็อคหนัก!!

471

จบการแข่งขันไปแล้วสำหรับรายการ The Mask singer ซึ่งก็ได้ผู้ชนะไปแล้วนั่นก็คือ หน้ากากเต่า ส่วนผู้แพ้ ก็คือหน้ากากหอยนางรม แล้วผู้ที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้นก็คือ คุณโอม Cocktail อย่างที่เราคาดการณ์เอาไว้ตั้งแต่แรก และวันนี้เราก็จะพาทุกๆท่านมาดูประวัติคร่าวๆของ คุณ โอม Cocktail กัน

 

ชื่อจริง ปัณฑพล ประสารราชกิจ

ชื่อเล่นโอม เกิดเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2528

มีพี่น้อง 1 คน (เป็นคนโต) ศาสนา : พุทธ ส่วนสูง 171 cm หนัก 64

งานอดิเรก : อ่านหนังสือ เล่นกีฬา เล่นเกม

เล่นดนตรี วาดรูป ของสะสม : กางเกงยีนส์ ของเล่น

ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับประถม : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน : อดีตอาจารย์ผู้ช่วย คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Cocktail ตำแหน่ง : ร้องนำ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : OHM Cocktail , WorkpointOfficial , Genierock

เรียบเรียงโดย : Huagean