ปังเวอร์!! เปิดตัวน้องสาว “ปอย ตรีชฎา” สวยไม่แพ้พี่..ดรีกีดาราชัดๆ เห็นแล้วหลงรักเลย!!..(ชมภาพ)

823

“บี ศุภนิดา มาลยาภรณ์” น้องสาว ปอย ตรีชฎา ขอบอกเลยว่านารักไม่แพ้พี่สาวเลยคะ จบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนสตรีภูเก็ต ปัจจุบัน กำลังเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์